Een groep van zo’n 25 Poolse agrariërs en beleidsmakers heeft eind januari in Nederland kennis gemaakt met Nederlandse mestproducten en mestverwerkingstechnieken. Ze konden met eigen ogen aanschouwen dat Nederland high-tech oplossingen kent die mestproducten opleveren die goed passen in de Poolse akkerbouw.
img_9815

De studiereis georganiseerd door De boer op Advies was een opvolging van het bezoek aan Polen afgelopen juli. Een aantal deelnemers uit dit eerdere bezoek heeft onder leiding van De Boer op Advies en Bureau Mest Afzet het initiatief genomen om Poolse geïnteresseerde in Nederland uit te nodigen. Het bezoek werd gefaciliteerd door de Nederlandse Ambassade.

Mestverwerkingstechnieken

Tijdens de driedaagse reis maakten de deelnemers kennis met verschillende mestverwerkingstechnieken, zoals omgekeerde osmose, een mobiele mestscheidingsinstallatie met centrifuge en een warmte installatie waar champost en ingedikte mest worden gecomposteerd. Naast de bedrijfsbezoeken kregen de Polen informatie over het belang van een goede bodemkwaliteit en het op peil houden van het organische stofgehalte. Namens het ministerie van Economische Zaken vertelde Harm Smit over de Nederlandse mestwetgeving en de eisen waaraan bedrijven moeten voldoen voordat ze mest kunnen exporteren.

Betrokkenheid van Nederlandse overheid

De Poolse deelnemers waren onder de indruk van de getoonde mestverwerkingstechnieken. Ook werd het gewaardeerd dat de Nederlandse overheid zijn betrokkenheid toonde. De Polen hechten daar veel waarde aan, omdat dit voor hen vertrouwen geeft.

De studiereis was opgezet in een langer lopend traject om de Poolse akkerbouwers te interesseren voor Nederlandse mestproducten. Eerder is er al een missie met een groep Nederlandse mestverwerkers naar Polen georganiseerd. Nederland heeft veel mest van goede kwaliteit die aan die behoefte kan voldoen. Met de tijdens de recente studiereis opgedane kennis kunnen de Poolse deelnemers beter oordelen of de Nederlandse mestproducten in hun bedrijfsvoering past.

Tekst van Antoon Logemann – Citaat