Het marktbezoek bodem en meststoffen had als doel een beter beeld te krijgen van de Tsjechische landbouw en het meststoffengebruik.

Het grondeigendom in Tsjechië is erg versnippert, er zijn zo’n 2 miljoen landeigenaren. Het gebruik is daarentegen erg geconcentreerd bij relatief grote bedrijven. Ongeveer 80% van de grond wordt gepacht. Dit is belangrijk om te realiseren, want ondernemers zijn vaak minder geneigd om te investeren in grond die niet in eigendom is.

IMG_0347Tijdens ons bezoek blijken de hoeveelheid neerslag en het gebrek aan irrigatie belangrijke problemen. Gemiddeld regent het zo’n 450mm en irrigatie is vaak niet mogelijk. Aan de andere kant is het organische stof gehalte in de bodem over het algemeen gezien op orde. 70% van de OS komt van gewasresten, 30% komt uit mest, digistaat etc. Het is belangrijk om te weten dat veel Tsjechische boeren het stro op het land laten en daardoor minder geneigd zijn te betalen voor de organische stof in dierlijke mest.

In Tsjechië is er een negatieve balans voor fosfaat en kalium. Stikstof is geen probleem, dit wordt zelfs 20% over bemest. Bij bemesting wordt er vooral gekeken naar de korte termijn, dit zou duidelijk beter uitgebalanceerd kunnen worden. Een kans voor de Nederlandse ondernemers!

Toch zijn er belangrijke uitdagingen wanneer men de Tsjechische markt wil betreden met Nederlandse mestproducten. Zo blijkt al tijdens het eerste bezoek dat het lastig is om het Tsjechische management te overtuigen van het nut van dierlijke mest. Ook de politiek lijkt nog niet overtuigd. Een van de Tsjechische ondernemers maakte de volgende opmerking: “De politici in Tsjechië denken dat drijfmest en stromest gelijk staan aan vergif”.

En zelfs al is er behoefte aan hoogwaardige mestproducten, dan nog zal de prijs van het product een belangrijke rol spelen. De keuzes van Tsjechische akkerbouwers lijken sterk subsidiegedreven. Ook krijgen we te horen dat Tsjechische boeren het product vooral zullen beoordelen op fosfaat en misschien een beetje op stikstof. Ze zullen waarschijnlijk enkel voor deze nutriënten willen betalen, omdat organische stof over het algemeen voldoende aanwezig is in de bodem. Bovendien moet de mest gemakkelijk toe te dienen zijn.

In conclusie zijn er zeker kansen op te Tsjechische markt, maar dit zal niet eenvoudig zijn. Het is belangrijk om te investeren in duurzame samenwerking zowel met de managers van de bedrijven als eventueel met een Tsjechisch sprekende agent. Uiteraard is het daarnaast belangrijk om de wettelijke aspecten goed geregeld te hebben.

IMG_0371-klein