Groene Kring heeft het idee om een programma te ontwikkelen om Vlaamse jonge landbouwers een leerzame buitenlandse praktijkervaring te bieden. Een dergelijk programma bestaat op dit moment nog niet in Vlaanderen.

Om dit programma goed bij de behoefte van zowel scholen als (toekomstige) stagiaires te laten aansluiten wordt eerst een marktonderzoek uitgevoerd. De boer op Advies is gevraagd om dit marktonderzoek uit te voeren en een financieringsplan op te stellen.