De boer op Advies organiseert in samenwerking met NCM een reis naar Frankrijk. De reis zal deels het karakter hebben van een studiereis en deels van een marktverkenning. Frankrijk is een divers land, met mestoverschotten in de intersieve regio’s (Bretagne) en nutriënten tekorten in de akkerbouwregio’s. Tijdens deze reis bezoeken we beide gebieden.

We bezoeken tijdens de reis enkele grote en zeer professionele akkerbouwers en groenteteler, die behoefte hebben aan hoogwaardige organische meststoffen. Verder bezoeken we een bedrijf dat via compostering meststoffen op maat produceert, een grote landbouwcoöperatie, de landbouw vakbeurs SPACE en de landbouwkamer. Tijdens de reis krijgen we meer informatie over het Franse systeem, zakendoen in Frankrijk en de belangrijke wet- en regelgeving en heeft u de kans om mogelijke afnemers te ontmoeten.

De reis is van 9 t/m 14 september, het is mogelijk om het tweede gedeelte van de reis in te haken. Vanwege de planning vragen we om uiterlijk vrijdag 26 juli 2019 aan te melden [inschrijvingen voor deze reis zijn gesloten]. U kunt voor een verslag van de reis contact opnemen met Lieke van De Boer op Advies of Jan Roefs van het NCM.

Email: info@deboeropadvies.com