Datagebruik wordt steeds belangrijker, ook in de agrarische sector. Steeds meer data over het varken, bijvoorbeeld het klimaat in de stal en de luchtkwaliteit worden verzameld, maar het is soms lastig om deze data goed af te lezen of met elkaar te vergelijken. Dit terwijl deze een waardevolle bron zijn voor innovatie in de sector en de hoeveelheid data alleen maar toe gaat nemen.

We onderbenutten de mogelijkheid van data in de agrarische sector. Verschillende grote en kleine partijen denken dat data de toekomst een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Betere samenwerking tussen verschillende data leveranciers en de primaire producent met als doel open innovatie. Een hackathon is een middel om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en innovaties te stimuleren die elk bedrijf individueel niet kan ontwikkelen.

FarmHack organiseert deze evenementen in de agrarische sector. De boer op Advies kan met trost vertellen dat ze samen gaat werken met FarmHack om innovatie in de varkenshouderij te stimuleren.