In Denemarken is de afgelopen tijd gewerkt aan een fosfaatwetgeving, om te zien wat fosfaatwetgeving in de praktijk betekent kwamen ze 1 en 2 maart naar Nederland.

De boer op Advies stelde een programma op maat samen voor de delegatie. Het programma doorliep de gehele fosfaatstroom, van boer via mestverwerking naar de transporteur. Verder waren er presentaties van afgevaardigde van het ministerie van Economische Zaken, Wageningen Universiteit (WUR) en de land- en tuinbouworganisatie (LTO).

De kandidaten werden meegenomen in een spoedcursus Nederlandse fosfaatstromen en bijbehorende wetgeving. Een heel andere dynamiek als in Denemarken.

DSC_3746We hebben in Nederland een productie van zo’n 170 miljoen kg fosfaat (in 2015). Hiervan kunnen we grofweg 130 miljoen kg op onze eigen landbouwgrond plaatsen, die overige 40 miljoen kg moet worden verwerkt. Met verwerken bedoelen dat deze fosfaat buiten de Nederlandse landbouw moet worden geplaatst. Dit kan op verschillende manieren, maar de belangrijkste is verwerking en vervolgens export. Om mestverwerking te garanderen is het voor veebedrijven wettelijk verplicht een deel van het fosfaatoverschot te verwerken.

“Het belangrijk dat we in Nederland mest zien als een product, niet een probleem”

Mestverwerking is in Nederland al in de jaren ’70 begonnen. Stichting mestverwerking Nederland deed in die jaren al experimenten met mestverwerking, gebaseerd op de technieken van waterzuivering. Als stichting verwerken zij de mest van 450 kalverenhouders. Tevens bezochten we een melkveehouder die vertelde over de KringloopWijzer en verschillende pilot projecten die zorgen dat er meer dierlijke mest op het bedrijf kan blijven (BEP, BES, BEX) en verwerkte dierlijke mest als kunstmest kan worden toegepast.DSC_3764

Het transportbedrijf Mostert van de Weg nam de Denen mee in het volledige administratieve proces dat in Nederland verplicht is bij mesttransport. “Mest wordt in Nederland beter gemonitord dan chemisch materiaal”, aldus het bedrijf. In Nederland vinden zo’n 1 miljoen mesttransporten per jaar plaats.

De Nederlandse veehouder moet betalen om de mest van zijn bedrijf af te voeren. In Denemarken is dit anders, hier wordt mest zonder kosten van het bedrijf afgevoerd. Dit betekent dat het economisch model zeer anders is. Daarmee is high-tech mestverwerking, zoals we dat in Nederland kennen, in Denemarken op dit moment nog economisch niet haalbaar.

Na het tweedaagse bezoek was het de Denen duidelijk dat de Nederlandse manier van mesttransporten en verwerking een erg grote kostenpost is voor de veehouders. Ondanks dat de Denen circulaire economie steunen, denken ze toch nog niet dat de high-tech mestverwerking voor Denemarken geschikt is, omdat dit voor extra kosten zal zorgen.

DSC_3815