De boer op Advies en Boerenverstand werken al jaren succesvol samen. Gezamenlijk zijn  o.a. een jonge boeren netwerk opgesteld, GLB analyse uitgevoerd voor de provincie Noord Holland en is het SBIR traject bovengrondsuitrijden met de GreenDuo afgerond.

Meer informatie over deze projecten:
http://www.boerenverstand.nl/blog/jonge-boeren-middendelfland/
http://www.waterovermest.nl/